DPSG Kirmesprogramm 2013

DPSG Kirmesprogramm 2013

Am nächste Sonndach spille m’er unplack op der Friesdorfer Kirmes an der Paadfingerbud.
Kutt doch op e Biersche vorbei.
De Musik is ömesöns. :)