Immer ungerwägs

Teks: Guido Meyer de Voltaire

Ming Mam hätt jesaat
Maach dat Leech us wenn de jehs
Ming Mam hätt jesaat
Maach die Butz zo wenn de stehs
Ming Mam hätt jesaat
Ob de cool bes oder wärm
Ming Mam hätt jesaat
Ob de rich bes oder ärm
Ming Mam hätt jesaat
Drink e Bier jejen dä Doosch
Ming Mam hätt jesaat
Häs de Hunger ess en Woosch

Un ich immer ungerwägs
Ich bin immer ungerwägs

Ming Mam hätt jesaat
Maach dat Beste us dem Daach
Ming Mam hätt jesaat
Un et Schönste us dä Naach
Ming Mam hätt jesaat
Dun nit jede Ovend zeche
Ming Mam hätt jesaat
Dun nit su vill Hätze breche

Un ich immer ungerwägs
Ich bin immer ungerwägs

Solo

Ming Mam hätt jesaat
Nemm et Levve wie et kütt
Ming Mam hätt jesaat
Do muß fröh jenoch en die Bütt
Ming Mam hätt jesaat
Maach die Butz zo wenn de steihs
Ming Mam hätt jesaat
Maach dat Leech us wenn de jehs

Un ich immer ungerwägs
Ich bin immer ungerwägs
Jo ich immer ungerwägs
Ich bin immer ungerwägs

Banner AmtsdeutschImmer ungerwägs

Text: Guido Meyer de Voltaire

Kütt