Mer sin die Vürstadtcowboys
han dreckich Stiwwele aan
Wenn mir die Jitar schwinge
Sin dinge Uhre daran
Mer bringe üch dä Rock
dä Ehr su järn hürt

Met lange Hoor
un em schwazze Hemp
ston mer op dr Bühn
Miestens unjekämmp
Un fiere met üch
Wie et sich jehührt

Drink dr noch e paar Bier
Jetz jit et glich op die vier
Doför simmer doch hier

Et jeht met Aach un Kraach durch de Naach
Dat hatts de Dir hück morje net jedaach
Loss dä Brass zu Huus
Pack dä Paatiedüüvel us
Dann fiere mir bes morjens fröh um Aach

Mer sin en Rock ’n’ Roll Band
Mer klinge deck un lout
kum bei uns bei dann häs de nit op Sand jebaut,
mer han e Fässje Stemmung metjebraat

Egal ob Freiluff, Sitzung oder em Club
Wenn Do die Leedcher hürs bes Do jod drop
Dann weed jedanz
un nimmieh lang jeschwaad

Drink dr noch en Schabau
Bütz doch einfach Ding Frau
Jo jetz jiddet Radau

Et jeht met Aach un Kraach durch de Naach
Dat hatts de Dir hück morje net jedaach
Loss dä Brass zu Huus
Pack dä Paatiedüüvel us
Dann fiere mir bes morjens fröh um Aach

Nemmt üch einfach en de Ärm
Ejal ov rich oder ov ärm
Ejal ov jung oder ov aal
Hück ovend is dat drissejal

Un jetz met Aach un Kraach durch die Naach
Dat hatts de Dir hück morje net jedaach
Loss dä Stress zu Huus
Pack dä Paatiedüüvel rus
Dann fiere mir bes morjens fröh um Aach

Et jeht met Aach un Kraach durch de Naach
Dat hatts de Dir hück morje net jedaach
Loss dä Brass zu Huus
Pack dä Paatiedüüvel us
Dann fiere mir bes morjens fröh um Aach

Banner Amtsdeutsch

Kütt

Teks: Guido Meyer de Voltaire